El franquisme va anular totes les actes dels Registres Civils fetes en català.

Potser no és gaire coneguda la decisió del regim franquista d’anular totes les inscripcions fetes durant el període republicà i, especialment, durant la guerra, als registres civils (naixements, matrimonis i defuncions) redactades en un idioma diferent del castellà. Potser tampoc podem arribar a calibrar d’entrada les repercussions que això va tenir en la població afectada, …

Continue reading ‘El franquisme va anular totes les actes dels Registres Civils fetes en català.’ »

L’estat no ho paga, ho paguem nosaltres amb impostos.

Sempre sentim dir als governs de torn que “hem posat X milions (o milers de milions) per tal cosa”. Però, de veritat ho posa el govern (o l’estat)? Encara hi ha algú que s’ho creu això? No, quan el govern (o l’estat) posen diners, sigui la quantitat que sigui, no ho posen ells, ho posem …

Continue reading ‘L’estat no ho paga, ho paguem nosaltres amb impostos.’ »

Miri, aquesta és la història que coneixem, i és la que ens agrada.

A principis de l’any 2021 vaig escriure una carta a un ajuntament d’Andalusia, per demanar informació referent a l’estada del meu avi matern a aquell poble per posar en marxa una fàbrica tèxtil. Tot això dins les investigacions que faig per fer l’arbre genealògic de la meva família, i que no em limito a buscar …

Continue reading ‘Miri, aquesta és la història que coneixem, i és la que ens agrada.’ »

El tractament de les aportacions al Conveni Especial amb la Seguretat Social a la declaració de la Renda.

Sorprèn veure com a l’esborrany de la declaració de la renda, l’Agència Tributaria no inclou les quotes pagades en els Convenis Especials amb la Seguretat Social quan no hi ha ingressos per rendes del treball. Sorprèn perque segons la llei de l’IRPF s’ha d’incloure i te una sèrie de repercussions gens menyspreables.  Els Convenis Especials …

Continue reading ‘El tractament de les aportacions al Conveni Especial amb la Seguretat Social a la declaració de la Renda.’ »